Bohrwerke/Bearbeitungszentren

 

2013-E0293

Bearbeitungszentrum - Horizontal
HECKERT CWK 630 - 2017
x-Weg 1.000 mm
y-Weg 910 mm
z-Weg 835 mm
Steuerung Sinumerik 840 DE
Gesamtleistungsbedarf 60 kW

2013-E0281

Bearbeitungszentrum - Horizontal
HECKERT CWK 1000 H/V
x-Weg 1.700 mm
y-Weg 1.100 mm
z-Weg 1.450 mm
Steuerung SINUMERIK 840C
Gesamtleistungsbedarf 160 kW

2013-E0275

Bearbeitungszentrum - Horizontal
STARRAG HECKERT CWK 1250 - 2001
x-Weg 1.850 mm
y-Weg 1.250 mm
z-Weg 1.525 mm
Steuerung SINUMERIK 840D
Gesamtleistungsbedarf kW

2013-E0259

Plattenbohrwerk - Traghülse
SCHARMANN WF 135/240
Spindeldurchmesser 135 mm
x-Weg 10.000 mm
y-Weg 4.200 mm
z-Achse 1.650 mm
w-Achse 3.000 mm

2013-E001120

Plattenbohrwerk - Traghülse
SKODA HCW2 - 180 NC - 2004
Spindeldurchmesser 180 mm
x-Weg 20.000 mm
y-Weg 4.000 mm
Steuerung SIEMENS SINUMERIK 840D
w-Achse 1.000 mm

2013-E0274

Plattenbohrwerk - Traghülse
SKODA W 200 HC - 1990/2003
Spindeldurchmesser 200 mm
x-Weg 12.000 mm
y-Weg 4.150 mm
Steuerung SINUMERIK 840D PW
Gesamtleistungsbedarf 100 kW

2013-E0245

Plattenbohrwerk - Traghülse
SKODA W 250 HB
Spindeldurchmesser 250 mm
x-Weg 12.000 mm
y-Weg 5.850 mm
z-Achse 2.000 mm
w-Achse 1.600 mm

2013-E0302

Portal - Bearbeitungszentrum
DROOP + REIN TFS 30 50 D40 - 2009/2010
x-Achse 6.000 mm
y-Achse 4.500 mm
z-Achse 1.500 mm
c-Achse +/- 200° 0
Steuerung Sinumerik 840D